VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME

Yksityisyys - Turvallisuus - Tietosuoja - Sopimusehdot - Toimitusehdot - Vastuullisuus - Hinnasto


Vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.

Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä sekä säteilee hyvää ympäröivään yhteiskuntaan tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja sekä kehittämällä ratkaisuja yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja ongelmiin. Suomalainen elinkeinoelämä on vastuullisuuden eturintamassa: suomalaiset yritykset ovat jo pitkään keränneet kiitosta vastuullisuudesta kansainvälisissä mittauksissa.

Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus valita oma tapansa toimia vastuullisesti. Yrityskohtaisiin painopisteisiin vaikuttavat mm. yrityksen koko, sen toimiala, tärkeimmät sidosryhmät sekä toimintaympäristö. Yrityksen on tärkeä voida omaehtoisesti määritellä, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja edellyttää sen toiminnassa, omistajien ääntä sekä asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksia kuunnellen.

Lähtökohdan vastuulliselle yritystoiminnalle asettaa lainsäädäntö ja muu normisto. Monet vastuullisuuden sateenvarjon alle luettavat asiat, kuten työelämään tai ympäristöön liittyvät kysymykset, kuuluvat Suomessa ja myös EU:ssa vahvasti sääntelyn piiriin. Tilanne muuttuu usein haastavammaksi, kun liiketoimintaa laajennetaan EU:n ulkopuolisiin maihin. Kolmansien maiden toimintaympäristössä piileviin riskeihin on tärkeää hakea kansainvälisiä tai vähintään EU-tason yhteisiä ratkaisuja.


Tämän digitaalisen asiakirjan tiedot on tarkistettu 31.1.2023.